Vertaler Spaans

Heeft u een document dat vertaald moet worden en zoekt u een professionele vertaler Spaans met veel ervaring?

Camaleón Vertaalservice kan u hierbij van dienst zijn.

Camaleón Vertaalservice is een allround vertaalbureau met veel ervaring en expertise. Onze vertaler Spaans, Eva Fierst van Wijnandsbergen, heeft jarenlange ervaring. Zij is in het bezit van een HBO-diploma van een vertaaltopleiding, verschillende na- en bijscholingscertificaten en een diploma van de specialisatie Juridisch Vertaler in Strafzaken.

Zij staat onder nummer 4735 ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, het Rbtv en is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, het NGTV, en bij Stichting Instituut Gerechtstolken en -Vertalers, de SIGV.

Camaleón levert kwalitatief hoogstaande vertalingen Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans waarbij altijd het moedertaalprincipe wordt toegepast. Dit wil zeggen dat vertalingen naar het Spaans altijd zorgvuldig en kritisch worden gecontroleerd en zo nodig herschreven worden door een Spaanse vertaler. Andersom worden vertalingen naar het Nederlands nauwgezet gecontroleerd en eventueel verbeterd door een Nederlandse vertaler. Op deze manier weet u zeker dat u over een correcte, vloeiend lopende vertaling beschikt die inhoudelijk volledig overeenstemt met het origineel.

Een Spaans vertaler kan nodig zijn voor het laten vertalen van allerlei soorten teksten:

  • Algemene teksten
  • Specialistische teksten
  • Juridische teksten
  • Notariële stukken
  • Financieel-economische teksten en stukken
  • Correspondentie
  • Handleidingen
  • Websites

Uw website, handleiding of andere communicatie is vaak het visitekaartje van uw bedrijf in het buitenland. Het is daarom erg belangrijk dat deze naar behoren en op professionele wijze worden vertaald door een ervaren vertaler Spaans die de stijl en inhoud goed kan overbrengen naar het Spaans. Hierbij is het van groot belang dat de gebruiken en fatsoensnormen van het land waar de vertaling wordt gelezen in acht worden genomen.

De vertaling van juridische en financieel-economische stukken gaat weer geheel anders in zijn werk. Hierbij is het van belang dat de Spaanse vertaler de inhoud van het brondocument correct en nauwkeurig in de doeltaal weergeeft, zonder daarbij al te creatief te zijn. Bovendien gaat het vaak om vertrouwelijke informatie en derhalve dient de vertaler zorgvuldig om te gaan met de documenten en de geheimhoudingsplicht in acht te nemen.

Heeft u een vertaler Spaans nodig, neemt u dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@camaleonvs.nl.
Natuurlijk kunt u ook direct bellen naar +31 (0)6 190 676 26