Tekstrevisie

Camaleón Vertaalservice biedt correctie- en redactiediensten voor zowel Spaanse als Nederlandse teksten. Daarnaast verzorgt Camaleón ook de redactie en het proeflezen van uw vertalingen.

Correctie van teksten
U kunt bij ons terecht voor het laten corrigeren van allerlei soorten Spaanse en Nederlandse teksten. Voor reeds geschreven teksten die nog niet lekker lopen zetten we de puntjes op de ‘i’ door de taal-, typ- en spelfouten eruit te halen.

Redactie van teksten
Redigeren houdt in dat de fouten in de tekst verbeterd worden. Daarbij gaat het voornamelijk om fouten in spelling, leestekens, woordkeuze, zinsbouw en structuur.

Naast echte taalfouten worden ook de minder gelukkige keuzes in het taalgebruik verbeterd. Inhoudelijk blijft u zelf natuurlijk de specialist en zullen wij slechts een signalerende functie hebben.

Bij tekstredactie werken wij volgens het RED-model van schrijver en taalkundige Wim Daniëls.

Redactie van vertalingen
Als Spaans vertaalbureau hebben wij uitstekende kennis van de Spaanse én de Nederlandse taal. Bovendien hebben we veel ervaring met tekstschrijven in beide talen.

Bij het redigeren van een vertaling wordt een vertaalde tekst kritisch vergeleken met de bijbehorende brontekst. Daarbij wordt gecontroleerd op juist en consistent gebruik van vorm, stijl en zinsconstructies.

Ook wordt er gekeken naar spel- en typfouten, grammaticale gebreken en onjuist gebruik van interpunctie.

Proeflezen
Proeflezen is het controleren van een definitieve, reeds geredigeerde vertaling op grammaticale onvolkomenheden, spel- en typfouten en inconsequent gebruik van terminologie.

Heeft u zelf een vertaling gemaakt en vindt u het prettig als er met een frisse, onbevooroordeelde blik naar wordt gekeken? Dan kan het zinvol zijn uw vertaling te laten proeflezen door een vertaalbureau. Wij kennen de kneepjes van het vak én de valkuilen die op de loer liggen.

Op al onze correctie- en redactiediensten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.