Over mij

Mijn naam is Eva Fierst van Wijnandsbergen en ik ben sinds 2011 beëdigd tolk/vertaler Spaans.

Direct na mijn eindexamen VWO in 1990 ben ik vertrokken naar Salamanca om daar de Spaanse taal te leren.
Vervolgens ben ik gaan werken bij Stork Screens de España in Maçanet de la Selva.

Terug in Nederland heb ik Spaanse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en na het behalen van mijn propedeuse ben ik de bovenbouwstudie Vertaalwetenschap aan de UVA gaan doen.
Later heb ik bovendien de studie Vertaler Spaans aan de LOI afgerond en na toelating tot het Register Beëdigde Tolken en Vertalers was mijn bedrijf Camaleón Vertaalservice een feit.
Omdat ik veel opdrachten kreeg vanuit juridische hoek ben ik de opleiding Juridisch Vertalen in Strafzaken gaan doen bij de SIGV en sinds 2014 prijkt er bij mijn vermelding in het Wbtv dan ook de specialisatie Juridisch Vertaler in Strafzaken.

Met mijn tolk-/vertaalbureau bedien ik al sinds 2011 vele bedrijven, particulieren, overheidsdiensten en notariskantoren.
Uiteraard ben ik aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties die mijn kwaliteitsniveau periodiek controleren. Ik voldoe dan ook ruimschoots aan de verplichte na- en bijscholingsverplichtingen en behaal jaarlijks de vereiste permanente-educatie-punten (PE-punten).

Registraties en lidmaatschappen
– Aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV
– Aangesloten bij de Orde van Registertolken en -vertalers ORTV
– Ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers Wbtv onder nummer 4735 met de specialisatie Juridisch Vertalen in Strafzaken
– Aangesloten bij Stichting Instituut Gerechtstolken en -vertalers SIGV

Opleidingen
– KTV Tolkvaardigheden
– SIGV Juridisch Vertalen in Strafzaken Spaans
– HBO-LOI Vertaler Spaans
– SNEVT Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk, Spaans
– Universiteit van Amsterdam (UvA), Vertaalwetenschap
– Rijksuniversiteit Utrecht (RU), Spaanse Taal- en Letterkunde
Instituto Cervantes, Utrecht, DELE niveau C2
– Colegio Dulcinea Salamanca, Spanje, La lengua española