Certificering

Camaleón Vertaalbureau is aangesloten bij onderstaande brancheverenigingen.

Voor al deze verenigingen geldt dat toelating is gebonden aan minimale kwaliteits- en opleidingseisen. Camaleón voldoet ruimschoots aan deze eisen, waardoor we te allen tijde kwaliteit kunnen garanderen.

NGTV
Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met bijna 1000 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland met specialisten in vrijwel alle talen en vakgebieden, waaronder beëdigd vertalers en beëdigd tolken.

Om lid te worden moet je aantoonbaar aan kwaliteitseisen voldoen, zoals het hebben van een specifieke HBO of universitaire opleiding en het beschikken over werkervaring. Het lidmaatschap van het NGTV is daarmee een keurmerk voor kwaliteit.

Wbtv

Bureau Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv) is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en het beheer van het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Om opgenomen te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers moet je beschikken over een afgeronde tolk- of vertaalopleiding op minstens bachelorniveau. Om vervolgend=s in het register opgenomen te blijven moet je periodiek een minimumaantal permanente-educatie-punten (PE-punten) behalen.

ORT&V

De Orde Registertolken en -vertalers is in 2020 opgericht voor alle C1-registertolken en registervertalers. Een C1-registertolk is een tolk die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op C1-niveau. Dit is het hoogste taalniveau, wat inhoudt dat zowel de bron- als doeltaal vloeiend worden beheerst. Een C1-tolk kan alle taalnuances begrijpen en weergeven en kan gesprekken over complexe onderwerpen adequaat vertolken.

De ORT&V is de enige vereniging in Nederland voor beëdigde tolken en vertalers met een minimale taalvaardigheid van C1-niveau. Hiermee biedt de ORTV dus voor u een register waarin alleen de hoogst opgeleide tolken staan opgenomen.

SIGV

De vereniging van Stichting Instituut Gerechtstolken en Juridisch Vertalers is de beroepsgroep van Gerechtstolken en Juridisch vertalers in Nederland. De vereniging behartigt hun belangen en zorgt ervoor dat zij hun beroep op een goede en professionele manier kunnen uitoefenen. De aangesloten leden voldoen hierdoor aan de hoogst gestelde eisen van de Wet Beëdigde tolken en vertalers en zijn als enige beroepsgroep van tolken en vertalers erkend als specialisten.