Beëdigd vertalingen

IK HEB EEN BEËDIGDE VERTALING NODIG

Camaleón Vertaalservice is u graag van dienst bij het leveren van een beëdigde vertaling Spaans-Nederlands of Nederlands-Spaans. Wij verzorgen reeds 11 jaar beëdigde vertalingen voor verschillende opdrachtgevers, zoals de overheid, internationale bedrijven, particulieren, notariaten en advocatenkantoren.

Een beëdigde vertaling kan nodig zijn bij een officieel document dat overlegd moet worden aan bijvoorbeeld de rechtbank, een notaris of de overheid. Het ligt aan het type document en het land waar de vertaling gebruikt gaat worden of deze beëdigd moet zijn of niet.

Voorbeelden van dergelijke documenten zijn geboorteakten, diploma’s, testamenten, koopakten, huwelijksakten, contracten, vonnissen, dagvaardingen, statuten, oprichtingsakten, uittreksels van de Kamer van Koophandel, et cetera.

Uitsluitend officieel beëdigde vertalers zijn bij wet gerechtigd beëdigde vertalingen te leveren. Dit is vastgelegd in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Een beëdigde vertaling mag alleen worden afgegeven door een beëdigd vertaler en heeft ook alleen dan juridische geldigheid. Een beëdigd vertaler is door de rechtbank beëdigd en staat ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en -vertalers, het Rbtv.

De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een stempel, een handtekening en een vertalersverklaring. In de vertalersverklaring verklaart de vertaler dat het een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling betreft en dat deze inhoudelijk naar beste weten overeenstemt met het origineel.

De uiteindelijke vertaling wordt aan het originele document of een kopie daarvan gehecht, samen met de vertalersverklaring. Dat gebeurt op zodanige wijze dat losmaken van de documenten zichtbare schade met zich mee zou brengen. Op die manier kan er niet gefraudeerd worden en is de beëdigde vertaling klaar voor gebruik.

Klik hier voor de NGTV-richtlijnen voor beëdigde vertalingen.

Bureau Wbtv, ORT&V en PE-punten
Sinds 1 januari 2009 worden strikte eisen gesteld aan beëdigd vertalers op het gebied van opleiding en nascholing. Een beëdigd vertaler dient vijfjaarlijks een minimum aantal 
PE-punten (permanente-educatie-punten) te behalen om zijn of haar registratie te behouden. Beëdigd vertalers met de specialisatie Juridisch Vertaler in Strafzaken moeten een jaarlijks gemiddeld minimumaantal PE-punten binnen de specialisatie behalen. Camaleón Vertaalservice voldoet ruimschoots aan deze eisen.

In 2020 is de Orde van Registertolken en -vertalers opgericht. In het Register Beëdigde Tolken en Vertalers staan tolken met een taalvaardigheid op C1- niveau, maar ook tolken met het lagere B2-niveau. De ORT&V is de enige vereniging in Nederland voor beëdigde tolken en vertalers met een minimale taalvaardigheid van C1-niveau. Hiermee biedt de ORTV dus voor u een register waarin alleen de hoogst opgeleide tolken staan opgenomen.
De Orde streeft ernaar een laagdrempelig en transparant aanspreekpunt te zijn voor de overheid, de afnemers van tolk- en vertaaldiensten, de bemiddelaars van die diensten, de politiek en de media.

Op al onze beëdigde vertalingen en tolkdiensten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.

Wilt u meer informatie over een beëdigde vertaling of heeft u er een nodig? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden.