Beëdigd vertaler Spaans

Bent u op zoek naar een beëdigd vertaler Spaans? Camaleón Vertaalservice is u graag van dienst met hoogwaardige, professionele beëdigde vertalingen Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans.

Mijn naam is Eva Fierst van Wijnandsbergen en ik ben beëdigd vertaler Spaans. U kunt bij mij terecht voor de beëdigde vertaling van verschillende soorten documenten en akten. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een volmacht, uw huwelijkse voorwaarden, de statuten van uw bedrijf, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een testament, et cetera.

Sinds mijn beëdiging in 2011 bij de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch heb ik de vertalingen verzorgd van vele officiële documenten, registerstukken, notariële akten, diploma’s, geboorteakten, et cetera.

Rbtv
Als beëdigd vertaler ben ik in het bezit van een HBO-diploma en sta ik ingeschreven in het Register van het Bureau beëdigde tolken en vertalers, het zogenoemde Rbtv. U kunt mij vinden onder nummer 4735, met de specialisatie Juridisch Vertaler in Strafzaken.

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze Wbtv introduceerde het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen vertalers die in dit register staan én beëdigd zijn, mogen gewaarmerkte vertalingen maken. Er worden strikte eisen gesteld aan beëdigd vertalers op het gebied van opleiding en nascholing. Een beëdigd vertaler dient vijfjaarlijks een minimum aantal pe-punten (permanente educatiepunten) te behalen om zijn of haar registratie te behouden. Voor het behouden van de specialisatie geldt een jaarlijks minimum aantal pe-punten.

SIGV
Ik ben lid van de Stichting Instituut Gerechtstolken en -Vertalers, SIGV. De SIGV is in 1988 opgericht omdat er bij de gerechten een dringende behoefte bestond aan beter tolk- en vertaalwerk. Vanuit deze noodzaak is de SIGV gespecialiseerde tolk- en vertaalopleidingen gestart met als doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke instanties te verbeteren.

NGTV
Bovendien ben ik aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, NGTV. Het NGTV is met bijna 1500 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten in taal en vertalen. Zij dienen aan minimale opleidingseisen te voldoen om toegelaten te mogen worden tot de vereniging.

Niet alleen particulieren, maar ook veel overheidsinstanties, bedrijven, notaris- en advocatenkantoren maken al jaren naar tevredenheid gebruik van de vertaaldiensten van Camaleón. Wilt u meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte? Kijkt u dan gerust rond op mijn website of neem direct contact met mij op via telefoonnummer +31 (0)6 190 676 26. Ook kunt u een mail sturen naar info@camaleonvs.nl of het contactformulier invullen.