Beëdigd tolken

IK HEB EEN TOLK NODIG

Als beëdigd tolk Spaans heb ik een gedegen juridische vooropleiding en veel ervaring in het tolken bij juridische en notariële gesprekken.

Met grote regelmaat word ik als beëdigd tolk Spaans ingeschakeld door notarissen, advocaten, de rechtbank of de politie. Daardoor ben ik vertrouwd met het benodigde vakjargon en verloopt de tolkdienst altijd vertrouwelijk, neutraal, volledig en correct.

Om ervoor te zorgen dat ik op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen en wetswijzigingen, volg ik jaarlijks bij- en nascholing. Zo blijft mijn kwaliteit gewaarborgd en behaal ik de permanente-educatie-punten (PE-punten) die vereist zijn om als beëdigd tolk opgenomen te blijven in de verschillende registers.

Registraties als beëdigd tolk en lidmaatschappen
– Aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV
– Aangesloten bij de Orde van Registertolken en -vertalers ORTV
– Ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers Wbtv onder nummer 4735 met de specialisatie Juridisch Vertalen in Strafzaken
– Aangesloten bij Stichting Instituut Gerechtstolken en -vertalers SIGV

Opleidingen
– KTV Tolkvaardigheden
– SIGV Juridisch Vertalen in Strafzaken Spaans
– HBO-LOI Vertaler Spaans
– SNEVT Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk, Spaans
– Universiteit van Amsterdam (UvA), Vertaalwetenschap
– Rijksuniversiteit Utrecht (RU), Spaanse Taal- en Letterkunde
Instituto Cervantes, Utrecht, DELE niveau C2
– Colegio Dulcinea Salamanca, Spanje, La lengua española

Tolken: consecutief of simultaan?
Consecutief tolken betekent dat de spreker delen van zijn tekst spreekt en vervolgens even stopt om de tolk in de gelegenheid te stellen de tekst te tolken. Er wordt dus om de beurt gesproken en getolkt. Consecutief tolken worden in sommige verbanden ook verbindingstolken, gesprekstolken of ‘community interpreters’ genoemd.

Consecutief tolken worden ingezet in het bedrijfsleven, bij notarissen en de rechtbank (gerechtstolken). Elk soort setting vereist specifieke kennis.

Simultaan tolken houdt in dat de tolk vertaalt terwijl de spreker spreekt. Een simultaantolk wordt ook wel congrestolk of conferentietolk genoemd. Vaak wordt gebruikgemaakt van apparatuur zoals een fluisterset.

Simultaan tolken worden regelmatig ingezet voor grotere publieke bijeenkomsten, meetings, congressen en events.

Voorbereiding
Vanwege de intensieve aard en snelheid van het tolken, is het erg belangrijk dat de tolk zich goed heeft kunnen verdiepen in het onderwerp. Daarom vragen we u specialistische vocabulaire van tevoren toe te lichten of het script of de presentatie van tevoren aan te leveren. In het geval van het tolken bij een notariskantoor is het van belang de tolk ruim van tevoren een conceptakte toe te zenden, zodat hij of zij zich uitgebreid kan voorbereiden op het tolken bij het passeren ervan.

Op al onze beëdigde vertalingen en tolkdiensten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.

Wilt u meer informatie over een beëdigde vertaling of een beëdigd tolk? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord.

Beëdigde vertaling aanvragen

Beëdigd tolk aanvragen

Camaleón Vertaalservice
Houtse Heuvel 47
4911 AV, Den Hout
Tel: 0031 (0)6+ 190 676 26
E-mail: info@camaleonvs.nl