Apostille & Legalisatie

Apostille
Een apostille is een sticker, afgegeven door de rechtbank, waarop staat dat de handtekening van de beëdigd vertaler echt is. Het is dus een waarmerking van zijn of haar handtekening. Deze waarmerking is meestal nodig als de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden in het buitenland.

Alle openbare documenten die bestemd zijn voor landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend, kunt u laten legaliseren door middel van een apostillestempel. Dit is dus eigenlijk een versnelde legalisatieprocedure die de deelnemende landen onderling hebben afgesproken.

Wilt u weten of het land waar uw vertaling gebruikt gaat worden is aangesloten bij het apostilleverdrag? Klik dan hier.

Documenten waarvoor een apostille benodigd is zijn bijvoorbeeld diploma’s, akten van de burgerlijke stand, notariële akten of beëdigde vertalingen voor gebruik in een ander apostilleland.

Als u een apostille nodig heeft voor een vertaling dient deze vertaling beëdigd te zijn. Een beëdigde vertaling kan alleen worden verstrekt door een beëdigd vertaler. Alle beëdigde vertalers van Nederland staan ingeschreven in het Register van het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers, het Rbtv.

Een apostille kunt u zelf regelen bij de rechtbank, maar als u liever heeft dat wij dat voor u doen kan dat natuurlijk ook.

Legalisatie
Is het land waar de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden niet aangesloten bij het apostilleverdrag, dan is een volledige legalisatieprocedure noodzakelijk. Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:

  • Zorg ervoor dat de vertaling is gemaakt door een beëdigde vertaler die geregistreerd staat in het Rbtv.
  • De handtekening van de beëdigde vertaler wordt vervolgens gelegaliseerd door een Nederlandse rechtbank.
  • De door de Nederlandse rechtbank afgegeven legalisatie moet vervolgens worden bekrachtigd door het Consulair  Dienstencentrum (CDC) in Den Haag van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en door de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het document bestemd is.
  • Nu is de vertaling rechtsgeldig in het land van bestemming.

Rechtsgeldigheid van buitenlandse documenten in Nederland
Indien een openbaar document uit het buitenland gebruikt gaat worden in Nederland, bijvoorbeeld voor inschrijving bij de gemeente of indiening bij de IND, dan moet dit document voorzien zijn van een apostille uit dat land. Die apostille is een waarmerking van de handtekening van de ambtenaar die het document heeft afgegeven. Daarna wordt het document vertaald door een beëdigde vertaler in Nederland. Een Nederlandse apostille is dan niet nodig.

Voor meer informatie over apostilles en legalisaties kunt u kijken op: rijksoverheid en legalisatie van documenten.

Op al mijn vertalingen zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.